Friday, January 8, 2010

Wajib Berdakwah Walaupun Diri Tidak Sempurna

- Foto disebelah kanan anda ialan as- Syeikh Hasan an-Nadwi


Ramai orang mengetahui bahawa tugas berdakwah adalah wajib bagi setiap individu.Walaubagaimanapun,ramai yang tidak mahu melibatkan diri dengan aktiviti dakwah disebabkan beberapa kekeliruan.Antara kekeliruan yang sering timbul adalah menanti kesempurnaan diri sebelum memulakan dakwah.Hal ini menyebabkan sebahagian daripada umat Islam,tidak mahu mengajak kepada makruf dan mencegah kemunkaran kerana merasakan amalannya masih belum cukup mantap dan dirinya diselimuti dengan banyak kelemahan.

Berhubung dengan isu ini,Imam Said Bin Jubir berkata,

" Jika seseorang tidak mengajak kepada makruf, dan mencegah kemunkaran, sehingga keadaan dirinya sempurna,maka tidak akan ada orang yang mengajak kepada makruf dan mencegah kemunkaran."
Imam Malik bersetuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Said bin Jubir ini,dan sebagai tanda sokongannya beliau menambah:

"Dan siapakah diantara kita yang lengkap dan sempurna?"

Sebahagian umat Islam tidak mahu berdakwah kerana merasakan dirinya belum mengamalkan segala ilmu yang sudah diketahui.Mereka juga khuatir tidak dapat melaksanakan perkara yang diseru.Berhubung dengan ini,Imam al-Hasan berkata: " Siapakah diantara kita yang melaksanakan perkara yang diserukannya?syaitan amat menyukai manusia yang terpedaya dengan sikap ini sehingga akhirnya tidak akan ada sesiapa pun yang mahu mengajak kepada yang makruf dan mencegah kemunkaran.

Secara dasarnya,kewajipan berdakwahdituntut keatas setiap individu yang mukalaf dan berdaya.Syarat berdaya dan mampu perlu difahami dengan betul.Hakikatnya Islam mengakui tahap kemampuan setiap individu adalah berbeza.

Justeru,Nabi bersabda:

" Barang siapa diantara kamu yang melihat kemungkaran hendaklah dicegah dengan tangannya.Jika tidak berdaya hendaklah dicegah dengan kata-katanya dan jika tidak berdaya juga hendaklah mencegah dengan hatinya,dan mencegah dengan hati adalah selemah-lemah iman."

Hadis Riwayat Imam Muslim.


Berhubung dengan mencegah kemunkaran,kadar minimum yang dituntut adalah mengingkarinya dengan hati.Di dalam Kitab Dalil al-Falihin disebutkan: Mencegah kemunkaran, dengan hati bermaksud membencinya dengan hati disertai dengan azam untuk mencegahnya dengan lisan ataupun perbuatan apabila dia mampu.Membenci maksiat dengan hati, hukumnya adalah wajib keatas setiap invidu dan sesiapa yang menyetujui suatu kemunkaran bererti dia bersekongkol dengannya.

Iman memerlukan bukti dan salah satu buktinya adalah membenci maksiat.Tanpanya,iman akan berkecai di dalam hati seseorang.Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sabda Nabi berhubung dengan perkara ini yang bermaksud: (Jika hati seseoarang tidak membenci kemungkaran),tidak akan ada iman selepas itu walaupun sebesar biji sawi.

Hati yang tidak membenci kemungkaran akan binasa.Secara dasarnya,pengabaian dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar mengundang azab dan seksaan Allah S.W.T.Berhubung dengan ini,dalam Surah al-Anfal ayat 25,Allah S.W.T berfirman,


"Dan peliharalah dirimu daripada seksaan yang tidak khusus menimpa keatas mereka yang zalim dan kalangan kamu sahaja.Dan ketahuilah bahawa Allah maha keras seksaanNya."


Ayat ini disokong beberapa Hadis Nabi,yang antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud: Zainab binti Jahsy," Adakah kita akan dimusnahkan sedangkan golongan yang soleh masih ada dikalangan kita?Nabi menjawab,:Ya,apabila kekejian berleluasa."

Persiapan Pendakwah Ilmu adalah asas bagi segala kebaikan.Ilmu-ilmu teras Fardhu Ain wajib dipelajari oleh setiap individu yang berdakwah,dan ini perlu diperkukuhkan dengan ilmu-ilmu yang kotemporari yang selari dengan ajaran Islam.Penguasaan ilmu perlukan pengorbanan serta keazaman yang tinggi dan untuk itu,kerja-kerja yang tidak berfaedah haruslah ditinggalkan.

Antara sifat-sifat mukmin yang berjaya adalah mereka menjauhi perbuatan dan perkataan yang lagha.Istilah lagha mempunyai maksud yang tertentu.Imam Ibn Khatir mentafsirkan sebagai,segala perbuatan yang batil,termasuk yang mempunyai unsur-unsur syirik,maksiat serta segaala perbuatan yang tidak berfaedah sama ada dalam bentuk perbuatan mahupun perkataan.

Membuang masa dan melakukan perbuatan yang tidak berfaedah merupakan faktor kejatuhan umat Islam sebelum ini.Hal ini disebut oleh as-Syeikh Hasan an-Nadwi di dalam bukunya:Kerugian Dunia Kerana Kemunduran Islam.Beliau berkata: Tetapi sayang sekali,kaum Muslimin tidak mensyukuri nikmat Allah.Selama berabad-abad lamanya umat Islam membuang waktu dan tenaga berfikir dan berfalsafah berhubung perkara yang tidak bermanfaat.Andaikata mereka memfokuskan kepada hal yang menguntungkan Islam,dan kaum Muslimin,kedudukan mereka tidak akan jadi separah ini.Umat Islam bukan sahaja asyik membahaskan tentan sifat-sifat Allah,mereka juga asyik berbicara tentang roh,falsafah wihdatul wujud dan sebagainya.Semua ini memakan masa dan tenaga yang bukan sedikit.Hasil penemuan kaum Muslimin sama ada dari sudut kuantiti dan kualitinya tidak mendatangkan apa-apa makna,dibandingkan dengan penemuan Barat pada abad ketujuh belas Masihi dan kelapan belas Masihi.Apabila umat menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berfaedah,kewajipan penting terabai dan keutamaan terbabas.Hasilnya adalah kejahilan dan kemunduran.Justeru sudah sampai masanya bagi Umat Islam memfokuskan pada ilmu2 penting demi masa depan Umat yang gilang-gemilang.

Info dari Laman Web Halaqah:
http://halaqah.net/v10/index.php?topic=164.0